วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การคูณเลขยกกำลัง

เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก
a m  ×  a n   =   a m+n

ตัวอย่างเช่น
1. กำหนด m = 0 , n = 2
วิธีทำ
a m  ×  a n   =   a 0  ×  a 2
a 0  ×  a 2    =   1  ×  a 2  
=  a  
......................................
2. กำหนด m = -5 , n = 0

วิธีทำ
a m  ×  a n   =   a -5  ×  a 0
a -5  ×  a 0   =   (1/a 5 )  ×  1  
=  1 / a 5
=  a -5
......................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น