วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สัดส่วน

สัดส่วน
บทที่แล้วเราเรียนเรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากันแล้วนะครับ ในบทนี้ เราจะมาต่อกันเรื่อง อัตราส่ว่นที่เท่ากันสองอัตราส่วน ประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน เราเรียกว่า สัดส่วน ครับ

การหาสัดส่วน
1. โดยใช้หลักการคูณ หรือ การหาร
ตัวอย่างเช่น  จงหาค่าของ c ต่อไปนี้
(4 / 7)  =  (c / 35)
(4 x 5) / (7 x 5)  =  c / 35  ... ทำส่วนให้เท่ากัน
(20 / 35) =    (c / 35)
เพราะฉะนั้น C = 20

ตัวอย่างเช่น  จงหาค่าของ a ต่อไปนี้
(18 / 42)  =  (3 / a)
(18 / 6) / (42 / 6) =  (3 / a )
(3 / 7)  =  (3 / a )
เพราะฉะนั้น a = 7

..............................
2.  โดยวิธีคูณไขว้
ตัวอย่างเช่น จงหาค่าของ a ดังต่อไปนี้
(a / 22.5)  =  (2 / 3)
จากสัดส่วนจะได้ผลคูณไขว้เท่ากัน
a x 3  =  22.5 x 2
a  =  (22.5 x 2) / 3
a  =  15
ดังนั้น ค่า a เป็น 15

..............................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น