วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คุณสมบัติวัตถุทึบแสง

วัตถุทึบแสง มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ไม่ยอมให้แสงผ่านได้
2. เราไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังวัตถุทึบแสง
3. เมื่อแสงส่องถูกวัตถุนี้ ทำให้เกิดเงา

ตัวอย่างวัตถุทึบแสง เช่น ไม้ โลหะ คอนกรีต เซรามิก พลาสติคแข็ง

...................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น