วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การแยกสารผสม 1

เราสามารถแยกสารแต่ละชนิดที่ผสมกันออกจากกัน ได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันอยู่ เช่น

- ตะปูปนกับทราย อาจใช้การหยิบออก
- ผงตะไบเหล็กปนกับน้ำตาลทราย อาจใช้แม่เหล็กดูดผงตะไบเหล็กออก
- ทรายปนกับเกลือ วิธีการแยกง่ายๆคือ ละลายสารผสมด้วย น้ำ และกรองแยกทรายออกมา สารละลายที่ได้คือ น้ำเกลือ และเมื่อระเหยน้ำออกมา เราก็จะได้เกลือกลับคืนมา

วิธีการกรอง - เป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลว โดยผ่านตัวกรองที่มีรูพรุนขนาดที่เหมาะสม มาขวางกั้นอนุภาคของของแข็ง ของเหลวที่มีอนุภาคเล็กกว่า จึงลอดผ่านรูพรุนนั้นได้  ของแข็งมรขนาดอนุภาคใหญ่กว่ารูพรุน ก็จะค้างอยู่บนตัวกรอง

ตัวกรองนี้ อาจได้แก่ ผ้าขาวบาง กระดาษกรอง เป็นต้น
เช่น

- กรองน้ำตาลทรายกับก้อนกรวด โดยใช้ตะแกรงลวดตาถี่
- กรองน้ำโคลน โดยใช้ผ้าขาวบาง
เป็นต้น

..............................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น