วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สารประกอบและธาตุ

จากบทที่เรียน เรื่อง การแยกสารผสม ผลจากการแยกสารผสมด้วยวิธีการต่างๆนั้น เช่น การกรอง การกลั่น การโครมาโตกราฟฟี การกลั่นด้วยไอน้ำ เราจะได้สารแต่ละชนิดที่มีสมบัติเฉพาะตัวออกมา หรือที่เราเรียกว่า สารบริสุทธิ์

สารบริสุทธิ์ - สารเนื้อเดียว ที่ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว ไม่มีสารอื่นเจือปน และไม่สามารถจะแยกหรือสลายออกเป็นสารอื่นได้อีก เช่น เงิน ทอง คาร์บอน ออกซิเจน เป็นต้น

สารประกอบ คือ สารบริสุทธิ์เนื้อเดียว ที่เกิดจากธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเป็นองค์ประกอบ เช่น น้ำ(H2O) คาร์บินไดออกไซด์(CO2)  เกลือแกง(NaCl) เป็นต้น

ธาตุ คือ สารซึ่งประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน มีการค้นพบธาตุทั้งหมดอยู่ 109 ธาตุ เป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติ 89 ธาตุ  นอกจากนี้เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้น

......................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น