วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หน้าที่ของคำนาม

หน้าที่ของคำนาม  (Function  og  Noun)


1.ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค  (Subject)  เช่น
A  student  stdies  hard  in  a  library.
(นักเรียนคนหนึ่งขยันดูหนังสือหนักในห้องสมุด)
student (นักเรียน) เป็นคำนามที่ทำหน้าที่เป็น ประธาน ของประโยค

2.ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค  (Object)  เช่น
A  boy  eats  rices.
(เด็กผู้ชายทานข้าว)
rices  (ข้าว)  เป็นคำนามที่ทำหน้าที่เป็น กรรม ของประโยค

3.หน้าที่เป็นส่วนสมบรูณ์ของประโยค ทำให้ประโยคนั้นได้ใจความ  เช่น
 He  is  a  teacher.
(เขาเป็นครู)
teacher  (ครู)  เป็นคำนามที่ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของประโยคนั้นให้สมบูรณ์

4.ทำหน้าที่เป็น นามขยายนามด้วยกัน  เช่น
Clinton,the American President, will visit Thailand next month.
(นายคลินตัน ประธานาธิบดีของอเมริกาจะมาเยือนประเทศไทยเดือนหน้า)
american (สัญชาติอเมริกัน) เป็นคำนามที่ขยาย president (ประธานาธิบดี)
และ president (ประธานาธิบดี) ป็นคำนามที่ขยาย Clinton (นายคลินตัน)

5.หน้าที่เป็นคำคุณศัพท์  (Adjective)  พื่อขยายคำนามด้วยกันเองในคำเดียวกัน  เช่น
-  mango  tree  (ต้นมะม่วง)
mango  (มะม่วง)  เป็นคำนามที่ขยาย  tree (ต้นไม้)

-  football  match  (การแข่งขันฟุตบอล)
football  (ฟุตบอล)   เป็นคำนามที่ขยาย  match  (การแข่งขัน)

.............................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น